حمایت و انفاق فرهنگی

حمایت و انفاق فرهنگی

زیباترین حرکت این است که انسانی به دست شما هدایت شود. پس در این زیبایی سهیم شوید تا برکت به زندگی شما جریان یابد و شاید با ریالهای کوچک شما، صدها جوان و نوجوان ایرانی، مسیر زندگی شان متحول شده و از سربازان امام زمان(عج) شوند. آنگاه شما برای تجهیز سربازان امام زمان(ع) با مال خود جهاد کرده‌اید.

«لینک پرداخت»